وبلاگ دروس آقای برهانی مدرس دانشگاه
 

منابع اصلي :

1-انقلاب اسلامی، چرایی و چگونگی آن، جمعی از نویسندگان، قم، نشر معارف.

2- حدیث پیمانه، حمید پارسانیا، قم، دفتر نشر معارف.

3- انقلاب اسلامی، علل و پیامدها، منوچهر محمدی، قم، نشر معارف.

4- شکل گیری انقلاب اسلامی، از سلطنت تا جمهوری اسلامی، محسن میلانی.

5- چارچوبی برای تحلیل و شناخت انقلاب اسلامی در ایران، محمدباقر حشمت زاده.

 

منابع تکمیلی:

1- انقلاب اسلامی، زمینه ها و پیامدها، دکتر منوچهر محمدی، دفتر نشر معارف.

2- انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی آن، جمعی از نویسندگان، دفتر نشر معارف.

3- حدیث پیمانه، حمید پارسانیا، قم،دفتر نشر معارف.

4- چارچوبی برای تحلیل و شناخت درانقلاب اسلامی ایران، محمدباقر حشمت زاده، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.

5- حدیث انقلاب، جستارهایی در انقلاب اسلامی ایران، دفتر مطالعات انقلاب اسلامی.

6- شکل گیری انقلاب اسلامی ، محسن میلانی، مترجم مجتبی عطارزاده، گام نو.

7- ایران پس از انقلاب، هوشنگ امیرمحمدی و منوچهر پروین، مترجم علی مرشدی زاده، انتشارات باز.

8- پیرامون انقلاب اسلامی، شهید مرتضی مطهری، انتشارات صدرا.

9- انقلاب اسلامی درایران، حامد الگار، مترجم مرتضی اسعدی وحسن چیذری، انتشارات قلم.

10- اقتصاد اسلامی ایران( از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی)، محمدعلی همایون کاتوزیان، مترجمان محمدرضا نفیسی، کامبیز عزیزی، نشر مرکز.

11- انقلاب اسلامی در مقایسه با انقلابهای فرانسه و روسیه، منوچهر محمدی، انتشارات سعید.

 

                                                                با تشکر

                                                         مینو ثانی باجگیران

                        دانشجوی ترم ۵ مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی طبس

  نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۶/۰۷/۲۸ساعت   توسط مدیران وبلاگ  | 
  POWERED BY BLOGFA.COM
نقل و اقتباس از مطالب بصیرت فقط با ذکر منبع و نویسنده مجاز است